Platant arkitekter | bispeengbuens potentiale, forbedring af området
16464
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16464,bridge-core-2.5.9,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Forsøg med brugervenlige affaldsløsninger

År: 2016
Kunde: Københavns Kommune

Rolle: Arkitektrådgiver

I 2016 begyndte Platant at arbejde med afdelingen Affald og Ressourcer i Københavns Kommune om at udvikle nye mere brugervenlige og æstetiske affaldsløsninger til husholdningsaffald.

 

Gennem en række forsøg i almene boligforeningen med mere brugervenlige faciliteter til affaldssortering fik vi opbygget en viden, som dannede grundlag for et idekatalog. Kataloget viser fem principper for brugervenlig design af affaldsløsninger og giver eksempler på, hvordan faciliteterne kan integreres i eksisterende og nyt byggeri.

 

Forsøgene blev lavet i samarbejde med driftspersonale og borgere i almene boligforeninger. I Akacieparken i Valby og Skolevangen i Husum opsatte vi midlertidige installationer med forbedret tilgængelighed, information, placering, indkastshøjde og arbejdsforhold for driftspersonalet. Installationerne var opbygget af et plastikmodul, som er lavet af genbrugsplast og lejet af firmaet Excellent Systems. På den måde sikrede vi, at de midlertidige projektet ikke skabte byggeaffald.

 

På Retortvej i Valby samarbejde vi med beboerne og driftspersonalet i en ny bebyggelse ejet af Lejerbo. Bygningen var opført med affaldsskakte, hvilket i mange år var et krav i bygningsreglementet. Bag kravet til affaldsskakte lå hensynet til almindelig komfort, sundhed og brugshensyn særligt for ældre og handicappede, men Lejerbo var interesseret i, at affaldsskaktene i det nye byggeri ikke skulle bruges. Affaldsskakte er nemlig dyre i drift, og de er ofte en hindring for at beboerne affaldssorterer, da det er for nemt bare at smide al affald i skakten.

 

Platant har tegnet et brugervenligt affaldsskur til boligforeningens gård. Skuret er lavet, så beboerne ikke behøver at gå ind i det. Det er kun driftspersonalet, der kommer ind i skuret. Beholderne står i skuret med åbne låg. Beboerne kan derfor smide deres sorteret affald gennem huller i facaden, så affaldet falder ned i beholderne. De behøver ikke, at løfte låget. Det er både mere hygiejnisk og en fordel for dem, som ikke har mange kræfter i armene. Hullerne er lavet i dimensioner, der passer til affaldet. F.eks. er hullet til pap lavt og bredt. Det opfordrer brugerne til at folde pap sammen inden de smider det i beholderen. Så er der plads til mere pap i hver beholder. Ved hvert hul er der opsat en krog, som man kan hænge sin pose på mens man smider tingene i hullerne.

 

Foran hullerne er der en hævet platform, som gør at indkasthøjden bliver lavere. Det gør det nemmere for børn at affaldssortere. Hver affaldsfraktion er desuden markeret med en farve og et ikon. Der er mange børn i afdelingen, og forsøget viste, at særligt børnene var glade for affaldsskuret.

 

Københavns Kommune har lavet en rapport om projektet med målinger af affaldsmængder i de forskellige boligforeninger både før og efter de midlertidige affaldsløsninger blev etableret.

 

“De afprøvede løsninger har et langt stykke hen af vejen virket efter hensigten. Tydeligst fremstår løsningen på Retortvej, hvilket til dels kan skyldes at løsningen i højere grad har været tænkt ind i afdelingens æstetiske udtryk og indretning –til trods for, at den også optager en hvis mængde areal. Lukningen af affaldsskakte har ikke umiddelbart givet anledning til problemer for beboerne og affaldsskakten efterspørges ikke. Til gengæld har de nu tomme skaktrum givet afdelingen mulighed for at benytte disse tomme rum til henholdsvis ”bytterum og storskraldsrum”, hvilket tænkes at være en gevinstfor beboerne.”

 

Fra rapporten Brugervenlige affaldsordninger. Københavns Kommune.

 

I 2017 blev bygningsreglementet ændret, så der ikke længere er et krav om, at der skal være affaldsskakte i etagebyggeri.