Optimering af affaldsskure i Urbanplanen

År: 2019
Kunde: Københavns Kommune
Rolle: Totalentreprenør

I en afdeling i det almene boligområde Urbanplanen på Amager bruger driftspersonalet 39 timer om ugen på at rydde op i affaldsskurene. Hvis alt var, som det skulle være, ville de kun bruge 5 timer. Så der er tid og penge at spare.

 

Efter dialog med driftspersonalet og beboere har Platant designet en ombygning af tre affaldsskure, som gør skurene mere brugervenlige for beboerne og driftspersonalet.
Skurene er blevet opdelt i to rum. Et rum er til affaldsbeholdere til pap, papir, metal, plast, småt elektronik og farligt affald. Udover en skillevæg har vi indbygget indkast i facaden. Hvis man blot har en lille ting, så kan det smides igennem et hul. Der står en åben container på den anden side af hullet. På denne måde undgår man at skulle låse døren til skuret op og røre ved en beskidt beholder. Indkastene er lavet i fraktionernes farver, og der er arbejdet med udtrykket og skiltning, så det ser spændende ud og tiltrækker sig opmærksomhed.

 

Det andet rum er til storskrald, stort el, byttehylder og træ til genanvendelse. Der er lavet afsætningsplads til de forskellige ting, så det bliver placeret i stedet for at blive smidt i en beholder. Det øger muligheden for at tingene kan genanvendes.

 

Ombygningen har gjort, at der er mindre rod i skurene. Vi afventer målinger på, om der også er blevet sorteret mere.

 

Ombygningen af skurene er en del af et større projekt, som også omhandler indretning af faciliteter i de enkelte husstande og jobskabelse gennem lokal upcycling af det indsamlede træ til genanvendelse.