Projekt

VINTERBYEN

Det gode udendørs byliv bør ikke stoppe på grund af manglende faciliteter og viden omkring vinterbrug

I København er der stort fokus på det gode udendørsliv og på at skabe en aktiv by. Dette har resulteret i en række byrum, der fungerer som fantastiske rammer for byliv igennem sommeren, men i langt mindre grad om vinteren. Dette kombineret med en indendørs ‘hygge-kultur’ gør, at gaderne ofte står tomme i langt højere grad, hvortil bylivsstudier viser, at der om vinteren er halvt så mange fodgængere som om sommeren og derudover kun en tiendedel, der tager ophold i byrummet. (Gehl mfl., Det Nye Byliv, 2006).

Hos Platant undrer vi os over, at denne fakta ikke er mere debateret, og hvorfor der ikke i højere grad bliver arbejdet med nye løsninger og brugsmønstre. Tesen bag Vinterbyen projektet er altså, at byen under de rigtige rammer, kan rumme langt flere aktiviteter og mere liv, hvis blot den rigtige viden er tilgængelig. Dertil kommer en forstilling om, at flere udendørs sportslige aktiviter vil have en positiv, sundhedsfremmende effekt for byens borgere, og at flere kulturelle elementer som fx lys – og lydkunst vil skabe tryghed og liv, og dermed større social interaktion.

Derfor har vi under navnet Vinterbyen, i samarbejde med flere af byens lokaludvalg, afholdt solhvervsfester i december siden 2012, testet lysfaciliteter forskellige steder i byen, afholdt en koncert på skøjter sammen med FROST Festival og faciliteret en Innosite konkurrence igennem DAC.

Ovenstående Vinterby-projekter er lavet i samarbejde med Louise Heebøll.

 

Vinterbyen 2015/2016

I løbet af vinteren 2015/16 får Vinterbyen i høj grad mulighed for at teste forskellige vinterløsninger af i byrummet. Med stor opbakning fra områdefornyelserne Nordre Fasanvej Kvarteret og Fuglekvarteret og Sharing Copenhagen er fem byrum udvalgt til at danne en rute igennem de to kommuner. De fem stop på ruten bliver vidt forskellige byrum, alle med unikke kvaliteter, der skal testes i forhold til en konkret vinterbrug. Hvordan åbner og designer vi en skolegård, så den også er sjov i kulden og mørket? Hvordan fortsætter det gode sammenhold, som byhaver skaber, bedst muligt igennem vinterperioden? Hvordan gøres store brede veje og hjørner hyggeligere og mere trygge?

Ruten går forbi Hulgårds Plads, Al Huda Skolen på Vibevej, Glenteparken, Bispeengbuen på Nordre Fasanvej og Kronprinsesse Sofies Vej. Ruten får sit eget kort, hvor tankerne bag hvert byrum bliver udfoldet.

Vi ser en stor styrke i, at de to kommuner er med i samarbejdet, og at vi sammen kan teste forskellige løsninger på vinterbyrum, således at de midlertidige prototyper kan gøre os alle klogere på byens brug og udfoldelse i et vinterperspektiv – en viden, vi i høj grad håber, kan bidrage til andre steder i byen og i resten af landet.

Vinterbyen på DAC

Vinterbyen får også sin egen udstilling, når Platant faciliterer en udstilling på Dansk Arkitektur Center med indvielse den 18. december. Udstillingen vil ikke blot vise forskellige og gode bud på, hvordan vinterens egenskaber kan udnyttes positivt, men vil også spørge de besøgende, hvorfor vinteren faktisk er så ‘diskrimineret’, og hvorfor vi ikke i højere grad undersøger markeds-, sundheds- og aktivitetspotentialet i de mange mørke måneder. En vigtig del af arbejdet med Vinterbyen ligger generelt i formidlingen; udstillingen på Dansk Arkitektur Center, artikler i Berlingske og MetroXpress, samt foldere ved hvert byrum hjælper til at få emnet på dagsordenen.

Ferniseringen bliver en del af en stor Vintersolhvervsfest, som vi i år holder i samarbejde med DAC og Kulturhavn365. Havnearealerne langs København er, som mange andre byrum, meget lidt brugte om vinteren, og vi er derfor spændte på at samarbejde om det blå byrum.

Samarbejdspartnere i 2015:

Dansk Arkitektur Center, Områdefornyelsen Nordre Fasanvej Kvarteret, Områdefornyelsen Fuglekvarteret, Sharing Copenhagen, Kulturhavn365 og Christianshavn Lokaludvalg

Tidligere samarbejdspartnere: ØsterGRO, FROST Festival, Østerbro Lokaludvalg, Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarteret, Sikker By