Profil

Nysgerrighed for arkitektur, mennesker og samfund.

Platant rådgiver kommuner, boligorganisationer og virksomheder om strategisk byudvikling. Centralt for vores arbejde er relationen mellem mennesker, ressourcer og måden hvorpå byer og samfund udvikles.

Vi giver hvert interessefelt vores fulde opmærksomhed og arbejder os frem til ny viden og erfaring. Vi insisterer på at stille spørgsmålstegn ved relevansen af de nuværende fremgangsmetoder og processer i byggebranchen, og ønsker at ny- og sammentænke de mange muligheder, vi ser omkring os.

Platant rådgiver igennem hele processen. Igennem mange forskelligartede projekter har vi fået erfaring med både en foregående analyse af sted og brugere, konceptualisering af ideer, udførelse- og anlægningsprocessen samt en evalueringsdel, der tilføjer ny viden til fremtidige lignende projekter.

  • Stedet er det afgørende
  • Ideen udvikles til stedet
  • Udførelsen er inddragende
  • Viden skal deles og diskuteres
model tegne

I Platant tror vi på, at en grundig foranalyse bidrager til et bedre produkt i sidste ende. Dette forarbejde handler om at lære stedets kvaliteter og ikke mindst beboere og aktører at kende. Byrumsanalysen giver os en fornemmelse for stedets æstetik og brugsmønstre, og kontakt med lokale beboere giver os en viden om interesser og ressourcer, der ellers kan være svær tilgængelig. Ved inddragelse af lokal viden opnår man ofte et godt forankret resultet på længere sigt.

bispe2 skitsefigur

Platants arbejdsopgaver spænder vidt, men har proces og samarbejde som fællesnævnere. Vi faciliterer derfor workshops, der via håndgribelige prototyper og skitsering skaber et fælles sprog, der kan samle alle involverede aktører om problemstillingen.

Designprocessen er ofte iterativ med plads til kontinuerligt at tilføje nye inputs og forbedringer fra aktørerne undervejs. Denne inddragelse resulterer i et arkitektonisk godt fungerende sted, som allerede ved åbningen har en stærk forankring og en brugergruppe, som er aktive på stedet.

bygge3 byggetorny

Når vi når til projektering og etableringen tænker vi ligeledes borgere og andre aktører ind i processen, så vi sikrer at de relevante aktører inddrages på de rette tidspunkter og at projektetudviklingen er på et stadie, hvor det kan optage og gavne af den input, der kommer.

Vi har god erfaring med at styre byggeprocesser, hvor entreprenører arbejder sammen eller side om side med lokale om at udføre et byggeri. Dette kan være gavnligt i forhold til at skabe lokalt ejerskab men fungerer også godt som læringsprocesser for de kommende brugere af stedet.

forklare rapport

Processens udformning er ikke kun betydningsfuld for det færdige resultat, men bidrager også til en vigtig evaluering, som kunden kan bruge i næste projekt.
Det er netop her sammenhængen med foranalysen kommer i spil, da vi kan sammenligne og vurdere projektets successer og ændrede brugsmønstre i området.
Vi vægter vidensdeling og reflektion højt, og tror på, at det kun er igennem åbenhed og imødekommenhed, at vi udvikler os – og ikke mindst byen og samfundet. Derfor er evaluering en stor del af vores arbejdsmetode, og vi deler den gerne.

Profil