Projekt

IDÉKATALOG TIL BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER

Idekataloget er udviklet for Københavns Kommune og giver eksempler på, hvordan brugervenlige affaldsordninger kan integreres i eksisterende og nyt byggeri. Resulatet er mere sortering og bedre udnyttelse af vores ressourcer.

Hvordan kan man gøre affaldssortering mere brugervenligt? og hvordan kan affaldsordninger indtænkes i nyt og eksisterende byggeri?

Platant har for Københavns Kommune udarbejdet et idékatalog for at inspirere arkitekter og andre fagfolk til, hvordan affaldsordninger udformes og bedst integreres, så de imødekommer borgernes og driftsfolkenes behov. Idékataloget er finansieret af Miljøstyrelsen og lavet på baggrund af projektet “Forsøg med brugervenlige affaldsløsninger”.

Idékataloget er til gennemlæsning og når det bliver offentliggjort vil vi linke til det her.

Kunde: Københavns Kommune

År: 2017