Projekt

HØRGÅRDEN NÆRGENBRUGSSTATION

Platant udvikler og tester nyt koncept for Københavns Kommunes nærgenbrugsstationer. I Urbanplanen sker genopbygningen af nærgenbrugsstationen i genbrugsmaterialer sammen med borgerne.

Siden 2013 har Platant samarbejdet med Københavns Kommunes Center for Affald og Genbrug om at udvikle en ny form for nærgenbrugsstation i Urbanplanen på Amager.

Efter en brand havde ødelagt en del af Hørgården Nærgenbrugsstation i Urbanplanen på Amager faciliterede Ellen som en del af Open Air Neighborhood en genopbygning af nærgenbrugsstationen. Stedet blev opbygget af genbrugsmaterialer og sammen med lokale unge. Nærgenbrugsstationen, der tidligere havde været et lukket område med åbningstider tre gange om ugen, er nu åbent og en sammenhængende del af området. Lokale aktører afholder aktiviteter og frivillige er bl.a. med til at drive et cykelværksted. Nærgenbrugsstationen er blevet en integreret del af lokalområdet, hvor borgere mødes omkring aktiviteter, der har med miljø at gøre.

Københavns Kommune afholdte i 2014 en arkitektkonkurrence omkring en genopførelse af nærgenbrugsstationen, hvor erfaringerne fra processen skulle indtænkes i det nye byggeri. Platant vandt opgaven og blev i 2014 udnævnt som totalrådgivere på projektet.

Samlingspunkt for miljø og læring

I tæt samarbejde med kommunen og lokale interessenter er opbygningen af nærgenbrugsstationen en fantastisk mulighed for at engagere en masse borgere i at deltage aktivt i nærområdet og derigennem lære om bl.a. miljø og bæredygtighed. Erfaringer med at inddrage borgere i at skabe i 1:1 gennem en række projekter i Urbanplanen og særligt i arbejdet med nærgenbrugsstationen har det vist sig, at der er fordele i at inddrage borgerne i udviklingen af byrummet. Projektresultaterne peger på, at inddragelse kan skabe større ejerskab, og give deltagerne muligheden for at vise nye sider af sig selv gennem deltagelsen, og der kan opnås ny læring og nye færdigheder inden for blandt andet håndværk og bæredygtighed.

Processen omkring opbygningen af nærgenbrugsstationen er derfor delt i to faser, hvor entreprenøren bygger de tunge konstruktioner, og hvor anden fase udføres i samarbejde med borgerne. En del af fornyelsen sker således igennem et valgfag på den lokale skole, et ‘byttehus’ bestyret af Lommepenge Unge og et åbent værksted. Platant skaber således rammerne for, at nærgenbrugsstationen kan fungere som et samlingspunkt, hvor lokalmiljøet har mulighed for at igangsætte sociale aktiviteter.

Projektet er i udvikling, og i efteråret 2015 bliver de nye bygninger opført af en entreprenør. En ny have, byrumsmøbler og formidlingsmateriale vil blive udviklet og produceret sammen med lokale borgere i foråret 2016.

Kunde:
Københavns Kommune

Rolle:
Totalrådgiver

År:
2013-