Projekt

EN LOKAL ARENA FOR FÆLLESSKABER OG AKTIVITETER I HELSINGØRS NORDVESTKVARTER

Borgerne i Nordvest, Helsingør, var med til at bygge områdets nye mødested.

I Helsingørs nordvestkvarter udfolder der sig, ligesom i mange andre danske byer, et stille liv af hverdagens møder og små aktiviteter. Området er ikke sønderligt iøjnefaldende, hverken specielt utrygt eller misholdt. Der mangler bare nogle aktiviteter, nogle gode mødesteder og et interessant udeliv i området – der mangler at komme Gang i Nordvest.

Antropologvirksomheden Gemeinschaft har inviteret Platant til at udvikle de fysiske rammer, som kan understøtte udviklingen af det sociale og kulturelle liv i området. CIRKLEN er et nyt mødested i Helsingørs nordvestkvarter, hvor borgere kan mødes til hverdag og til arrangementer. I 2017 og 2018 vil den være ramme om et program af formelle og uformelle aktiviteter. Her arbejdes der med at skabe en fælles identitet og historie for området i dag og udvikles en vision for Nordvest i fremtiden.

Platant har tegnet projektet, så det består af to dele. Grundkonstruktionen (de bærende konstruktioner og de store kampesten) er bygget og placeret af entreprenører og detaljerne er lavet over en weekend i samarbejde med lokale borgere i alle aldre. Der blev bagt kage, lagt terassebrædder, snakket, malet skilte og plantet i plantekasserne. Ved at designe projektet, så professionelle laver de bærende konstruktioner, sikrer vi, at borgerne kan bidrage til byggeriet på forskellige måder og med forskellige evner. Samtidigt sikres det gennem det professionelle håndværk, at det samlede resultat bliver flot. Det bliver derved en succesoplevelse for alle deltagende.

Bygherre:
Helsingør Kommune

Entreprenør:

SEB Byg og lokale borgere

Rolle:

Arkitektrådgiver

År:
2017