Projekt

FORSØG MED BRUGERVENLIGE AFFALDSLØSNINGER

Affaldssortering skal gøres tilgængeligt for flere, både børn og voksne. Vi har designet alternative løsninger og testet dem i samarbejde med borgere og driftsfolk i almene boligforeninger.

Lavere indkasthøjde, adskilt adgang for bruger og driften, indkast formet efter fraktionen, strategisk placering i forhold til borgernes rute til og fra boligen. Disse og andre ideer ønskede Københavns Kommune at undersøge effekten af. Vil borgere sortere mere affald, hvis affaldsordningerne er mere brugervenlige?

Platant har designet seks nye brugervenlige affaldsordninger, som i foråret har været testet i de almene boligeforeninger Akacieparken, Skolevangen og på Retortvej.

Retortvej. På Retortvej ligger der et nyt alment boligbyggeri. Ejendommen er opført uden hensyn til affaldssortering. Som en del af forsøget designede og opførte Platant et skur i gården til sortering af fraktionerne plast, pap, papir, elektronik og metal. Affaldsbeholderne står inde i et skur, og affaldet kastes gennem huller i skurets vægge ind i de åbne beholdere. Kun driftsfolkene har adgang til skuret. Ydermere er der etableret en platform foran indkastene, så indkasthøjden er reduceret. Hver fraktion er illustreret med et farvet skilt, tekst og piktogram. Direkte under indkastet er der en krog, hvor man kan hænge sin pose. Foreningen har valgt at beholde løsningen. Løsningen gjorde, at flere børn fik muligheden for at sortere, og at farverne og de særligt formede huller gjorde det til en leg. De endelige resultater af forsøget annonceres senere.

Akacieparken. I Akacieparken blev der opført en midlertidig affaldsø, hvor beholderne stod omkring en platform, som der var adgang til via ramper. Dette gav bedre adgang for kørestolsbrugere. Ydermere gav det en nedsat indkasthøjde. Affaldsøen var placeret et strategisk sted i forhold til beboernes ruter til og fra bolig. Et andet strategisk sted blev der opsat beholdere langs en gavl. Her blev der opsat farvede skilte med fraktionernes farve, navne på forskellige sprog og piktogram. De endelige resultater af forsøget annonceres senere.

Skolevangen. Her blev der opført tre forskellige affaldsøer. De tre affaldsøer testede reduceret indkasthøjde, adgang via rampe, adskilt adgang for beboer og driftfolk, strategisk placering samt placering direkte på ruter til og fra boliger. De endelige resultater af forsøget annonceres senere.

 

Forsøget er finansieret af Miljøstyrelsen.

På baggrund af forsøget har Platant udviklet et idekatalog for brugervenlig affaldsordninger. Læs mere om kataloget og download det her.

Kunde: Københavns Kommune

År: 2017