Projekt

FORNYELSE AF ENGHAVEPARKEN

Enghaveparken skal fornyes, og beboerne skal være med

Enghaveparken skal de næste par år undergå en markant forandring, der ikke blot fornyer parkens udtryk og brugsmuligheder, men i høj grad også hjælper Vesterbro-bydelen af med store mængder af de vandmasser, byen i disse år oplever under de mange skybrud.

Parken har i 85 år været en essentiel del af Vesterbro, og derfor også en vigtig del af mange menneskers liv. Derfor er det vigtigt at spørge de lokale til råds, og få deres input så tidligt i processen som muligt, så de kan spille med i den videre udvikling af parken.

Denne inddragelsesfase er Platants bord. Via en række workshops, der fokuserer på forskellige dele af parken og et sideløbende forløb, hvor to containere gav forskellige lokale aktører mulighed for at eksperimentere med parkens indgang, fik Platant indsigt i borgernes ønsker og krav. Platants har viderebragt resultaterne til resten af rådgiverholdet, som bruger det i den følgende designproces.

 

Kunde: Københavns Kommune, HOFOR, Områdefornyelsen Centrale Vesterbro

Team: Cowi, Tredje Natur, Platant

Rolle: Proceskonsulent

År: 2014-