Projekt

STIFORBINDELSE I FOLEHAVEN

På tværs af Folehavens centrale plads etableres en ny stiforbindelse. Udover at binde området bedre sammen, åbner stien op for forskellige typer af rum til aktiviteter og oplevelser.

Platant samarbejder med Folehavens Områdefornyelse om at forbedre områdets centrale plads. Projektet har til formål at skabe mere liv, oplevet tryghed og nye bevægelsesmuligheder. Da projektet er forstadie til større ændringer i området, har det også til formål at afprøve løsninger, som kan bidrage til den videre og permanente udvikling af pladsen.

Pladsen er omkranset af den lokale folkeskole, bibliotek, beboelse, plejehjem og Margrethekirken. På tværs af pladsen etableres en ny stiforbindelse. Langs stien arbejdes med forskellige zoner, så stien udover at binde området bedre sammen, også skaber forskellige typer af rum til aktiviteter og oplevelser. Margrethekirken, som i dag er skjult af hegn og krat, skal synliggøres og integreres bedre med pladsen. Derfor ryddes hegn og krat, og der etableres andre typer af overgange og markeringer mellem kirke og plads.

Udover en sti arbejder vi med bakker i landskabet, spiselige planter, møder mellem forskellige belægninger, afskærmning og åbenhed samt muligheden for at genbruge overskydende materialer fra andre projektet i Københavns Kommune.

Som introduktion til projektet afholdtes en inspirationstur rundt i København, for at se eksempler på relevante byrum og pladser. Herefter blev der afholdt et stormøde, hvor aktørerne omkring Pladsen bød ind med deres interesser og kommentarer til de første skitser.

Projektet forventes etableret i 2020.

Bygherre: Københavns Kommune

Rolle: Totalrådgiver

Status: Projektering