Projekt

FLERFUNKTIONEL AFFALDSLØSNING PÅ CHRISTIANSHAVN

De fleste københavnere sorterer affald til den store guldmedalje, efter at de har fået mulighed for det derhjemme. Men nogle steder er gårdene så små, at der ikke er plads til alle affaldsbeholderne. Derfor tester vi nu en ny affaldsløsning, der kan stå på offentligt areal.

Det kan være svært at sortere sit affald på Christianshavn, for der er ikke plads til alle beholderne i de små baggårde. Derfor har Københavns Kommune, Miljøpunkt og Christianshavns Lokaludvalg igangsat et projekt, som undersøger og afprøver, hvordan der kan etableres flotte og flerfunktionelle muligheder for at sortere affald i det offentlige rum.

Platant har som totalrådgiver varetaget processen i samarbejde med Krilov Arkitekter. Igennem to workshops i juli og august 2018 har vi sammen med borgerene udviklet og diskuteret ideer til affaldssortering. Vi har på baggrund af processen designet et koncept for flerfunktionelle affaldsløsninger.

Koncept

Konceptet består af en kerne, hvori affaldsbeholderne placeres. Kernen kan både indeholde beholdere med en kapacitet på 660 L og 240 L og være så lang eller kort som ønsket. Kernen har desuden indkast, så brugeren kan smide sit affald gennem et hul frem for at skulle løfte låget på beholderen. Kernen kan suppleres med en række andre funktioner, som kobles på. Det er f.eks. bænke, borde, plantebede, cykelstativer informationsskilte og et bytteskab til bøger. Til løsningen kan vælges forskellige byggematerialer, hvorved den kan tilpasses områdets karakter.

Placering

Igennem en prioriteringsproces er der blevet udvalgt to steder på Christianshavn, hvor de flerfunktionelle affaldsløsninger er blevet opført. Det er hvor Bådsmandsstræde møder Overgaden Neden Vandet og ved B&W Porten på Overgaden Neden Vandet. Ved begge stationer kan man aflevere pap, papir, metal og plast.

Forsøget

Projektet er et forsøg, der skal give erfaringer omkring muligheden for affaldssortering i det offentlige rum. Som udgangspunkt vil affaldsløsningerne være i byrummet i et år, hvorefter projektet vil blive evalueret og dets fremtid afgjort.

 

Kunde: Københavns Kommune

Rolle: Totalrådgiver

Team: Platant, Krilov Arkitekter

År: 2018