Projekt

VÆRKTØJ: DEMOKRATISK BYUDVIKLING

Borgerinddragelse har længe været på alles læber, men vi mangler konkrete værktøjer og metoder, så vi kan snakke samme sprog gennem processerne

Som en del af projektet Open Air Neighborhood faciliterede Ellen T. O’ Gara fra 2012 til 2014 en række inddragende byudviklingsprocesser. Demokratisk Byudvikling – et metodeværktøj er udviklet på baggrund af erfaringerne fra disse processer.

Værktøjets formål er at inspirere til en demokratisk byudvikling, hvor dialog, deltagelse og prototyping med brugerne af byen er i fokus. Metodeværktøjet består af to modeller: DNA-modellen og 4D-modellen og indeholder forslag og inspiration til, hvordan du skridt for skridt kan gribe en brugerinddragende proces an, herunder hvem du inddrager, hvornår og til hvad, hvad formålet for inddragelsen kan være, samt hvordan du kan bruge processen til at generere ny viden, som du kan benytte senere, i andre processer.

Der bliver i disse år skrevet meget om demokratisk brugerinddragelse i byudviklingen, og brugerinddragelse bliver indskrevet som et grundlæggende parameter i nye udviklingsprojekter. Men der findes ikke meget litteratur om, hvordan man helt konkret kan gøre det. Det giver dette værktøj et bud på!

Metodeværktøjet er lavet i samarbejde med arkitekt Tina Harrington og arkitekt Julia Knipschildt.

Projektet er støttet af Byggeriets Ildsjæle og kan downloades her.

“Demokratisk Byudvikling – et metodeværktøj” er lavet i samarbejde med Louise Heebøll.

År: 2014