Projekt

AFFALDSSORTERING PÅ CYKELLEGEPLADS

På Amager er en gruppe borgere gået sammen om at skabe et nyt samlingspunkt. Det er der kommet en cykellegeplads ud af. Platant har stået for affaldsløsningen - sortering i børnehøjde med fokus på leg og læring.

En gruppe borgere på Amager gik sammen om at skabe et samlingspunkt i deres lokalområde. De har fået støtte af kommunen og Realdania til at lave en cykellegeplads. Platant har lavet affaldsløsningen til projektet, for det er vigtigt at børn lærer at sortere, og hvis det kan blive en del af legen og en naturlig handling i det offentlige rum, så er det et skridt i den rigtige retning!

Løsningen henvender sig til forbipasserende på fortov og gade og til de legende børn og voksne på cykellegepladsen. Fra legeplads siden er affaldsløsningen en integreret del af cykellegepladsen. Her ses løsningen som en ZigZag væg og grafikken ændrer udtryk afhængigt af retningen den ses fra. Her kan børn og voksne smide sit affald igennem indkastet til papir, pap, metal og plast i forbifarten. Grafikken er inspireret af trafikskilte. På grafikken står navnene på affaldsfraktionerne og de tilhørende symboler er også vist. Mod fortov og gade har løsningen et andet udtryk. Det er også herfra, at renovationsmedarbejderen tømmer beholderne.

Konstruktionen kan indeholde beholdere op til 660 L. Mod vejen er indkastene formet og dimensioneret efter fraktionen. Indkast til pap er bredt og lavt, så brugeren er tvunget til at folde en papkasse sammen. Indkast til metal er rundt. Når beholderne skal tømmes åbner man lågen og triller beholderen ud. På siden med ZigZag væggen er der en 30 cm høj bakke som leder op til indkastene. Det betyder at indkasthøjden er lavere og mere tilgængelig for børn.

Cykellegepladsen er tegnet af Thing Brandt Landskab og bygget af Ok Nygaard.

Bygherre: Københavns Kommune

Rolle: Totalentreprenør

Status: Opført i 2019