Projekt

BELYSNINGSSTRATEGI / GRØNNEGADES KASERNE

Platant har udarbejdet en belysningsstrategi for Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Strategien har fokus på at skabe bedre sammenhæng. Lyset skal
mediere mellem fortid og nutid, støtte sammensætningen af nyt og gammelt samt livet inde og ude.

Grønnegades Kaserne var fra 1799 hjem for Sjællandske Rytterregiment, Sjællandske Lansenérregiment, 4.
Dragonregiment og Pansertroppernes Befalingsmandsskole. Militæraktiviteterne ophørte i 1977, hvorefter området stod ubrugt hen. Kasernen blev fredet i 1990. I dag er kasernen omdannet til Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

Bygningerne er på grund af deres alder og funktion som bl.a. hestestalde meget lukkede. Den livlige aktivitet, som findes indenfor bemærkes ikke, når man bevæger sig rundt i området. Dette giver et tomt og øde indtryk på trods at den store aktivitet. Da fredningen ikke tillader ændring af arkitekturen er lys et godt virkemiddel til at skabe bedre sammenhæng mellem ude og inde og gøre kulturcentret til et mere synligt sted i Næstved.

Belysningsstrategiens greb er inddelt i hhv. Den urbane skala (kanten, stierne, pladserne) og Bygningsskala (indgangene).

Fire pladser behandles en for en med retningslinjer for belysningen, som understøtter pladsernes arkitektur, skala, funktion samt tydeliggører hierarkiet pladserne imellem.

Stibelysning understøtter wayfinding i området, og belysning af kasernens kant mod byen behandles.

Kasernens mange indgangsdøre opdeles i kategorier efter hvilke er vigtige for hvem, og belyses ens indenfor de forskellige kategorier.

Afslutningsvis foreslås nye armaturer, som kan yde den ønskede belysning og passer til områdets arkitektur.

Kunde: Næstved Kommune

År: 2017 – 2018