Projekt

BEDRE PLADS TIL BYLIV

Fleksible byrum er et bud på, hvordan man skaber et mere mangfoldigt byliv på få kvadratmeter

Bedre Plads til Byliv blev udviklet og testet sammen med Cowi som en del af et offentlig privat innovationssamarbejde for Københavns Kommune. Sammen med 7 andre internationale teams udviklede vi nye løsninger for Intelligente Transport Systemer (ITS) i København.

Vores koncept gik ud på at skabe Bedre Plads til Byliv ved at re-tænke bilejerskabet og bilmassen, ved at betragte p-pladser som et mulighedsrum for bylivsudfoldelse, og ved at inddrage smarte teknologier i håndteringen af vores byrum og p-pladser. Vi søgte en løsning, hvor hverken parkanter eller brugere af byrummet skulle gå på kompromis.

Når bilerne kører fra deres p-pladser om morgenen, kan flexpladserne blive brugt til andre formål. Flexpladserne kan bruges til udeservering, vareudsalg, ophold i solen, cykelparkering, leg, sport, udeundervisning og meget mere.

Tidspunktet for, at bilerne kommer tilbage om eftermiddagen passer med, at cafeerne stopper deres udeservering, butikkerne lukker og opholdet i gaderummet generelt stilner af. Dermed kan flexpladserne igen blive brugt til parkering om aftenen og natten når der er brug for det.

Flexpladsen kræver ikke daglig drift fra central hold. Den er indrettet, så den enten kan blive brugt, som den er, eller kan blive møbleret som en del af butikkers, cafeers og kaffevognes daglige rutine.

Projektet er lavet som et Open Air Neighborhood projekt i samarbejde med Louise Heebøll.

Kunde:

Københavns Kommune

Samarbejdspartner:

COWI

År: 

2013-2014